Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksYtre Namdal VGS > Skolen vår > Utviklingsmål

Utviklingsplan 2015-2020


Linker / dokumenter

Styringsgrunnlag

 

 Vår visjon:

Vi skaper muligheter for framtida

Utviklingsplanen er skolens styringsdokument og bygger på styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord Trøndelag
Målsettinger frem til juni 2020:
1.       Elevene i Nord Trøndelag skal ha faglig fremgang i perioden.
·         Dette betyr en forbedring i eksamen fellesfag og programfag
2.       Andel elever, lærlinger og lærekandidater som gjennomfører videregående opplæring skal økes.
·         Dette betyr en økning i andelen elever som fullfører og består videregående opplæring etter fem år skal økes til 76 prosent.
·         Dette betyr en økning av andelen søkere med ungdomsrett formidlet til læreplass skal økes til minimum 80 prosent
 
Skolens målsetting innen 2020:
1. Andelen av elever som fullfører og består enkeltstående skoleår økes til 85%.
2. Elevenes gjennomsnittlige fravær reduseres til maksimum 7 dager og 15 enkelttimer.
3. Karakterutviklingen skal være lik eller bedre sammenlignet med avgangskarakterene fra ungdomsskolen.
 
Skolens to utpekte hovedmål
MÅL 1: Faglig trykk
Mål: Ytre Namdal videregående skole vil fremme tiltak for økt læringstrykk slik at elevenes grad av måloppnåelse forbedres.
MÅL 2. En atmosfære av ro og orden
Mål: Ytre Namdal videregående skole skal være en organisasjon preget av ro og orden hvor læreren fremstår som en tydelig leder i arbeidsfellesskapet.
 
 

Skolens verdigrunnlag: 

Vennlighet

Empati

Ryddighet

Dannelse

Interesse

 

·        Vennlighet

o   Nærhet, tilgjengelighet, empati

·        Empati

o   Ærlighet, trivsel, trygghet, mestring

·        Ryddighet

o   Profesjonalitet, punktlighet, tydelighet, kommunikasjon

·        Dannelse

o   Ansvarliggjøring, respekt, rettferdighet 

·        Interesse

o   Fleksibilitet, engasjert / engasjement


Ut fra kvalitetsgruppas arbeid, har rektor prioritert følgende tre hovedområder:

1.         Vurdering for læring
1.         Faglig fremgang ( matematikk)
2.         Fysisk arbeidsmiljø (ventilasjon og varme)
2.         Skolehelsetjenesten

 

Ytre Namdal videregående skole

Adresse: Hansvikveien 3A, 7900 Rørvik

Tlf: 74 11 47 00

E-post: ytre-namdal.vgs@ntfk.no