Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksYtre Namdal VGS > Nyheter

 Viktig informasjon om skoleskyss 2018-2019

PUBLISERT: 15.03.2018Fra og med skoleåret 2018-2019 digitaliseres søknaden om skoleskyss. T:kort skole erstatter manuelle "busskort".

Digital søknad om skoleskyss
F.o.m. kommende skoleår, 2018/19, alle elever i videregående skole selv søke om skoleskyss og det skal gjøres digitalt. Det er unntaksvis noen få elevgrupper som må søke manuelt.
 

Hvem kan søke:

·         Elever som har over 6 km fra heimen (folkeregistrert adresse) til skolen
·         Elever som har over 6 km fra hybeladresse til skolen
·         Elever med delt bosted
·         Elever med varig funksjonshemming
 

Slik søker du

Den digitale søknadsportalen finner du her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss

PS! Den er midlertidig ute av drift nå, men den vil komme i drift i god tid før dere skal søke skoleskyss.
 
Før du søker må du skaffe deg elektronisk ID. Her finner du informasjon om hvordan du gjør det:

 

Svar på søknader fra søknadsportalen

Dersom du har over 6 km fra heimen til skolen vil søknaden bli behandlet innen få minutter via «Altinn». Manuelle søknader blir behandlet i henhold til Fvl §11a.
 

Frister

·         Elever som er i et utdanningsløp der de vet at de skal gå videre neste skoleår, vil få mulighet til å søke allerede utover våren. Dato for dette vil vi komme tilbake til.
·         Elever som får tilbud om skoleplass ved inntak i juli/august, får via VIGO (inntaksportalen) samtidig informasjon om å søke skoleskyss med bakgrunn i kriteriene nevnt tidligere.
 

Mål avstand

Er du usikker på om du har over 6 km fra bosted til skolen, kan du finne ut avstand ved å bruke vår skyssberegner.
 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/

Skyssbevis – (t:kort skole)

Ved positivt vedtak om fri skoleskyss blir ditt digitale skyssbevis sendt skolens administrasjon for utlevering.
 

Søknader som krever manuell søknad (ikke digitalt)

·         Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn
·         Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
·         Skyss til to bosteder når eleven er over 18 år
·         Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
·         Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.
PS! ALLE andre MÅ søke digitalt.
Manuell søknadsskjema finner du på:

 

Retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag fylkeskommune

Det jobbes med å få felles retningslinjer for skoleskyss i nye Trøndelag fylkeskommune. Nye retningslinjer skal behandles i Fylkestinget i April. Fram til det er vedtatt vil gamle retningslinjer gjelde.
 Kontaktperson: Ytre Namdal videregående skole

Adresse: Hansvikveien 3A, 7900 Rørvik

Tlf: 74 11 47 00

E-post: ytre-namdal.vgs@ntfk.no