Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksYtre Namdal VGS > Nyheter

 Velkomstbrev VG1 2017/2018

PUBLISERT: 29.06.2017Første skoledag er onsdag 16. august kl. 08.00. Da møter dere i skolens kantine, der dere blir fordelt i klasser og får første kontakt med deres kontaktlærer. Første skoledag varer til kl. 15.30.

VELKOMMEN!
Jeg ønsker deg velkommen som elev ved Ytre Namdal videregående skole!
 
Vårt mål er å gi deg god lærdom og gode holdninger som du kan ta med deg videre i arbeidsliv eller høyere utdanning.
 
Ytre Namdal videregående skole er en kombinert skole med ca 400 elever fra 15 år og opp til voksen alder. Dere som har kommet inn på VG 1 tilbud i høst blir ca 130 elever. De fleste av elevene kommer fra kommunene i Ytre Namdal, men vi har også elever fra andre deler av Nord-Trøndelag, samt Sør-Trøndelag og Nordland. Mange er fremmede for hverandre og føler usikkerhet på overgangen til nytt skoleslag. Vi vil bruke tid i starten på at dere skal bli godt kjent og føle trygghet i skolehverdagen.
 
Første skoledag er onsdag 16. august kl. 08.00. Da møter dere i skolens kantine, der dere blir fordelt i klasser og får første kontakt med deres kontaktlærer. Første skoledag varer til kl. 15.30.
 
Andre- og tredjeårs-elevene møter torsdag 17.august.
 
De første dagene vil bli brukt til følgende: Bli kjent, utdeling av lærebøker, fotografering, kartleggingsprøver, representanter fra næringslivet orienterer, elevens arbeidsmiljø, informasjon om gode arbeidsvaner, kosthold/tannhelse, turer, med mere.
 
Ved Ytre Namdal videregående skole har vi 60 minutters timer, dvs. 6 skoletimer pr. dag. Rammen for skoledagen er fra 08.00 til 15.30, og skyssordningen følger denne.
 
Ut fra hvilket utdanningsprogram du skal gå på, vil det være forskjellig hvor mange undervisningstimer du skal ha per uke. Du får nærmere beskjed om din timeplan når du starter.
 
Læremidler / undervisningsutstyr:
I videregående opplæring er det gratis læremidler. Denne læremiddelpakken består av trykte – og digitale læremidler. Det vil si at det ved skolestart (i løpet av de første dagene) blir utdelt lærebøker.
 
Dere vil også få utdelt en PC, som dere leier av skolen. Den bærbare PC’en er ment som et verktøy i opplæringen av digital kompetanse, som er en av fem basisferdigheter elevene skal tilegne seg og vurderes i.
 
Hver elev blir fakturert med kr 1014,-. Dette tilsvarer det laveste ikke-behovsprøvde stipendet fra Statens lånekasse – se utstyrsstipend. Alle elever med ungdomsrett som går i videregående opplæring, har rett på utstyrsstipend. Stipendet skal dekke kostnader til nødvendig utstyr du trenger i opplæringen, for eksempel leie av PC, arbeidsklær, verneutstyr, verktøykasse og lignende. Arbeidsklær og utstyr er personlige eiendeler og må passes godt på av den enkelte elev. Skolen har bokskap til utlån for den som ønsker det.
 
Alle elever må skrive under en kontrakt vedrørende leie av læremidler så raskt som mulig etter skolestart. Du som er under 18 år må ha foresattes underskrift på læremiddel-kontrakten. Kontrakten må være underskrevet før PC deles ut.
 
Jeg gjør oppmerksom på at alle trykte læremidler skal innleveres i god stand etter bruk, og at dere håndterer PC’en på en slik måte at det blir et verktøy for dere i minst tre år. Hvis det er ønske om det, kan dere ved fullført utdanning, kjøpe ut PC’en, jamfør avtale.
 
Lån/stipend:
Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs
 
Hybelboere:
Skolen vil invitere elever og foresatte til en sammenkomst/informasjonsmøte på YNVS tirsdag 15.08. kl. 19.00.
 
Miljøarbeider:
Skolen har egen miljøarbeider som bistår ungdommer som ønsker hjelp / støtte fra en voksen person som ikke er lærer. Lars-Eirik Nordheim kan treffes på telefon: 41005702.
 
Busskort:
Alle elever vil bli fotografert på skolen i løpet av de første 14.dagene. Bildet blir brukt til elevkort, busskort og elevkatalog, og derfor oppfordrer jeg alle til å delta på dette. Det er ingen kjøpetvang, selv om man blir fotografert.
 
De av dere som har krav på skoleskyss, henvender dere til kontoret for å få utstedt busskort.
Elever kan kjøre uten busskort de første 14. dagene.
 
Parkering:
Vi oppfordrer alle elever som enten kjører bil, moped, motorsykkel, skuter el. eller sykkel til å parkere på anviste elevplasser på skolens sørside.
 
Mobilhotell:
Alle klasserom er utstyrt med mobilhotell, hvor mobiltelefoner legges når timene starter. Mobiltelefonen kan, på lik linje med PC`en, være et redskap i opplæringen, men dette er det den enkelte faglærer som bestemmer. Brudd på dette kan medføre sanksjoner jmf skolens ordensreglement.
 
Nytt fraværsreglement:
Ny fraværsgrense trer i kraft høsten 2016. Nærmere info om dette fås ved skolestart. Skolens ordensreglement vil også bli gjennomgått ved skolestart.
 
Røyk – og snusfri skole:
Alle videregående skoler i Nord Trøndelag er røyk – og snusfrie.
 
HILSER ALLE VEL MØTT TIL ET GODT SKOLEÅR VED
 
YTRE NAMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE!
 
 
Marit Flak Stovner
Rektor
 
 
Orientering skyss 1. skoledag:
Elever fra Leka som ønsker å komme med Foldafjord mandag morgen, blir skysset opp til skolen av skolens minibuss. Dette er en ordning vi vil tilby hver mandag morgen gjennom skoleåret, så fremt det er elever som benytter seg av det.
 
 
Buss Kolvereid – Strand – Rørvik          kl. 07.10 fra idrettshallen
Buss Kolvereid – Rørvik                     kl. 07.25 fra idrettshallen
 
                        *******************************
 
Buss fra Abelvær – Strand                   kl. 07.05
 
                        *******************************
 
Buss Måneset – Rørvik                         kl. 07.10
 
                        *******************************
 
Buss Rørvik – Lauvøya – Løddingkorsen – Ofstad – Rørvik og
Buss Austafjord – Løddingkorsen:
 
Fra Austafjord                                                 kl. 07.00
Fra Rørvik                                                       kl. 06.55
Fra Løddingkorsen                                           kl. 07.25
 
                        *******************************
 
Retur fra YNVS kl. 15.30.
 
 Kontaktperson: Ytre Namdal videregående skole

Adresse: Hansvikveien 3A, 7900 Rørvik

Tlf: 74 11 47 00

E-post: ytre-namdal.vgs@ntfk.no